Make your own free website on Tripod.com
Antara tuntutan Suqiu yang dianggap ekstrem
 
1. Di bawah tajuk menggalakkan perpaduan, Suqiu meminta dimansuhkan perbezaan bumiputera/bukan bumiputera dalam 
semua bidang. 

2. Demi mempertahankan Hak Asasi Manusia dan Menegakkan Keadilan Suqiu meminta dipinda Akta Kesatuan Sekerja, 
Akta Hasutan, Akta Penerbitan dan Mesin Cetak, Akta Polis dan Akta Universiti dan Kolej Universiti supaya selaras dengan 
piawaian hak asasi manusia dan mempertahankan kebebasan bercakap, perhimpunan dan persatuan. 

3. Di bawah tajuk Laksanakan Dasar Ekonomi yang Adil, Suqiu meminta diberikan bantuan secara adil dan mencukupi 
kepada semua sektor termasuk industri penternakan babi. 

Suqiu juga mahu dihapuskan sistem kuota yang berasaskan 'kaum' dan gantikannya dengan sistem pengagihan yang 
berasaskan 'kebolehan' (means-tested sliding scale). 

4. Dalam tuntutan Laksanakan Dasar Pendidikan yang progresif dan liberal, Suqiu meminta dibatalkan rancangan Sekolah 
Wawasan dan hentikan pelantikan guru-guru yang tidak berkelayakan bahasa Cina untuk memegang jawatan-jawatan 
tinggi di sekolah rendah Cina untuk memastikan sifat dan cara pendidikan di sekolah rendah Cina tidak diubah. Suqiu 
juga mendesak dihapuskan kuota untuk kemasukan ke universiti. 

5. Di bawah perkara Lindungi Alam Sekitar Suqiu mahu kerajaan turut mengindahkan kawasan-kawasan perkuburan
 dan pastikan kawasan tersebut tidak dipindah untuk tujuan pembangunan. 

Dalam usaha memodenisasikan dan membangunkan kampung baru. Suqiu mendesak kerajaaan memastikan semua 
penduduk perkampungan baru diberi hak milik tanah dengan segera.