Make your own free website on Tripod.com

BIL.

KUMPULAN AGENDA

KATEGORI

KANDUNGAN MELIPUTI

1.

Akta Perhubungan Kaum

Perhubungan Kaum

Akta Perhubungan Kaum

2.

Tindakan Afirmatif

Perhubungan Kaum

Bumiputera / Bukan Bumiputera

Sistem kuota berasaskan kaum

Sistem pengagihan berasaskan kebolehan

3.

Budaya Pluralistik

Perhubungan Kaum

Aktiviti kebudayaan berbilang kaum

Kebudayaan semua agama dilayani secara saksama

Bantuan kewangan dan biasiswa untuk bidang seni dan sastera

Pertukaran kebudayaan antarabangsa

Penggunaan bahasa oleh media massa

4.

Reformasi Pilihanraya

Reformasi Sistem

Garisan sempadan kawasan pilihanraya berasaskan prinsip 'satu orang satu undi'

5.

Pilihan Kerajaan Tempatan

Reformasi Sistem

Pilihan kerajaan tempatan

6.

Parlimen

Reformasi Sistem

Senator dipilih oleh rakyat

7.

Peguam Negara Dan Badan Kehakiman

Reformasi Sistem

Sistem peguam negara dan badan kehakiman

8.

Membasmi Rasuah

Reformasi Sistem

Agensi pencegah rasuah

Pengisytiharaan aset terbuka bagi kakitangan tinggi kerajaan dan wakil rakyat yang dipilih

9.

Pasukan Polis

Reformasi Sistem

Kualiti dan gaji

Penyalahgunaan kuasa dan kekerasan polis

10.

Mempertahankan Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia dan Kebebasan

Suruhanjaya Hak Asasi Manusia

Konvensyen Bangsa-Bangsa Bersatu dan kovenan-kovenan antarabangsa

Perlindungan hak asasi manusia oleh Perlembagaan

Pertubuhan suruhanjaya penyiasatan statutori yang bebas

11.

Akta yang Berkaitan Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia dan Kebebasan

Akta Keselamatan Dalam Negara

Akta Hasutan

Akta Polis

12.

Akta Kebebasan Informasi

Hak Asasi Manusia dan Kebebasan

Akta Kebebasan Informasi

13.

Media Massa

Hak Asasi Manusia dan Kebebasan

Akta Penerbitan dan Mesin Cetak

Badan Penyiaran yang bebas

Media penyiaran swasta

14.

Dasar Penswastaan

Pembangunan Ekonomi

Kepentingan orang awam, tender terbuka

Suruhanjaya Urusan Awam

Perkhidmatan pembetungan

Jalanraya, lebuhraya

15.

Akta Anti Monopoli

Pembangunan Ekonomi

Akta Anti Monopoli

16.

Dana KWSP dan Lain-lain

Pembangunan Ekonomi

Dana KWSP dan lain-lain dana

17.

Hak Pekerja

Pembangunan Ekonomi

Akta Kesatuan Pekerja

Gaji minima

18.

Rumah Kediaman

Pembangunan Ekonomi

Perumahan awam  kos sederhana dan rendah

Sistem 'sewa dahulu beli kemudian'

19.

Dasar Pertanian

Pembangunan Ekonomi

Dasar Pertanian yang kekal

Pembahagian tanah

20.

Industri Kecil dan Sederhana

Pembangunan Ekonomi

Industri kecil dan sederhana

21.

Perkampungan Baru

Pembangunan Ekonomi

Hak milik tanah

Rancangan dan peruntukan pembangunan

22.

Industri Penternakan Babi

Pembangunan Ekonomi

Industri penternakan babi

23.

Perlindungan Alam Sekitar

Pembangunan Masyarakat

Projek empangan dan sumber air

Sumber tenaga, cukai penggunaan tenaga, tenaga solar

Hutan dan hidupan liar

24.

Kawasan Perkuburan dan Peninggalan Sejarah

Pembangunan Masyarakat

Kawasan perkuburan

25.

Kesihatan Awam

Pembangunan Masyarakat

Batalkan rancangan pengkorparatan perkhidmatan kesihatan, tambahkan peruntukan

26.

Hak Wanita

Pembangunan Masyarakat

Agenda Wanita 1999

Authoriti kerajaan yang berurusan dengan hal-hal wanita

Diskriminasi terhadap wanita

Keganasan terhadap wanita

Kemudahan penjagaan kanak-kanak

27.

Kebajikan Masyarakat

Pembangunan Masyarakat

Kanak-kanak, belia, warga tua, mereka yang kurang bertuah dan upaya

28.

Hak Orang Asli

Pembangunan Masyarakat

Orang Asli 

29.

Pendidikan Bahasa Ibunda

Pendidikan

Akta Pendidikan 1996

Sekolah Rendah Wawasan

Kelas bahasa ibunda pelajar

Masalah kekurangan sekolah dan guru, pengagihan peruntukan

30.

Perkembangan Pendidikan

Pendidikan

Peruntukan, gaji guru, penambahan sekolah

Sistem pinjaman dan bantuan kewangan

31.

Sekolah Menengah Persendirian Cina

Pendidikan

Iktirafkan Sijil Peperiksaan Bersama Sekolah Menengah Persendirian Cina

Izinkan penubuhan sekolah baru

32.

Universiti

Pendidikan

Akta Universiti dan Kolej

Sistem kemasukan universiti

33.

Pengiktirafan Ijazah

Pendidikan

Pengiktirafan Ijazah

34.

Lain-Lain

Lain-lain

Lain-lain