Make your own free website on Tripod.com

PENDAPAT JUMHUR MENGENAI KHALIFAH

 

Terjemahan : Teks Asal Kitab Taarikhul Mazahibil Islamiah Karangan Al Imam Muhammad Abu Zahrah Jilid 1 Cetak 1987 Darul Fikril Arabiy Muka 80-81

 

        Pemahaman mengenai perkara di atas telah diseleweng oleh berbagai aliran kefahaman yang melampau misalnya orang-orang yang memuja Sayidina Ali, menganggap perlantikan khalifah ini hendaklah dilakukan dengan cara turun temurun dan berdasarkan keturunan dan wasit Nabi Muhammad S.A.W. Manakala golongan lain berpendapat bahawa tidak terikat kepada sesiapa.

 

Pendapat jumhur pula mengambil jalan tengah, mereka sepakat menyatakan bahawa khalifah itu seboleh-bolehnya mestilah daripada keturunan orang-orang Quraisy. Mereka berpegang kepada sebuah hadis  yang bermaksud : Pemimpin-pemimpin itu hendaklah daripada Quraisy dan kenyataan ini lebih meyakinkan lagi  dengan berlakunya pemerintahan "Khulafaaur Raasyidin".

 

        Jumhur ulama telah menetapkan bahawa 4 syarat hendaklah dilakukan bagi menegakkan khalifah supaya ianya berfungsi sebagai pengganti Nabi S.A.W bukannya raja atau pemerintah yang mutlak dengan mengikut sesuka hatinya

 

1.     Quraisyiah

2.     Raf'ah

3.     Syura

4.     Keadilan

 


 

 

AL QURAISYIAH

 

Yang dimaksudkan dengan Quraisyiah itu ialah seorang pemimpin itu adalah keturunan Quraisy. Ini berdasarkan sebuah hadis yang menyebut kelebihan Quraisy yang memberi pengertian bahawa kepimpinan itu mestulah orang Quraisy:

 

HADIS I :

 

Yang membawa maksud : hendaklah urusan pemerintah itu dipegang oleh orang-orang Quraisy selagi masih wujud dua dari rakyat jelata.

 

HADIS II :

 

Yang bermaksud: Semua manusia itu adalah pengikut Quraisy dalam urusan pemerintahan. Yang Muslim mengikuti Quraisy Muslim dan yang kafir mengikut Quraisy kafir.

 

HADIS III:

 

Yang bermaksud: Imam Bukhari meriwayatkan hadis daripada Muawiyah yang bermaksud:  Aku dengar Nabi S.A.W bersabda : Sesungguhnya urusan pemerintahan ini hendaklah di tangan orang Quraisy. Mereka tidak boleh dilawan oleh sesiapa pun. Jikalau melawan maka Allah akan memurkainya selama mana ia menjalankan kegiatan Islam.

 

 

Nas yang tersebut di atas itu memberi kefahaman kepada kita tentang kelebihan orang-orang Quraisy, tambahan dalam realitinya pun bahawa Nabi S.A.W daripada orang Quraisy. Tetapi adakah hadis ini memberi  pengertian bahawa jawatan khalifah itu mesti dipegang oleh orang Quraisy secara mutlak dan tidak boleh dipegang oleh orang lain ? Jawapannya memang demikianlah pada dasarnya kerana mesyuarat Thaqifah Bani Saudah telah membuat keputusan bahwa untuk melantik pemimpin khalifah mestilah daripada golongan orang Muhajirin berketurunan Quraisy. Keputusan tersebut diambil setelah mengikut pidato Syaidina Abu Bakar yang berterang-terangan mendedahkan kemuliaan dan keutamaan Quraisy. Semua hadis-hadis ini tidak syak lagi memberi pengertian sedemikian kecuali hadis dari Muawiyah yang mempunyai pengertian yang lain pula.

 

Adakah hadis itu memberi perkhabaran tentang kejadian yang telah berlaku ataupun bagaimana ? Sebab fakta yang telah berlaku ialah bahawa pemimpin yang sebenar ialah dari golongan Quraisy : selama mana Quraisy itu menegakkan agama Allah.