Make your own free website on Tripod.com

Ayat 71 Surah at-Taubah

 

TAFSIRAN SEBENAR

TAFSIRAN PAS

Dan orang yang beriman, lelaki dan perempuan, setengahnya menjadi penolong bagi setengahnya yang lain, mereka menyuruh berbuat kebaikan, dan melarang daripada berbuat kejahatan; dan mereka mendirikan sembahyang dan memberi zakat, serta taat kepada Allah dan Rasul-Nya.  Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Kuasa, lagi Maha Bijaksana.

Sifat-sifat seperti yang ditunjukkan oleh Allah dalam ayat ini adalah jelas berada dalam diri orang-orang PAS, sebab itu mereka berhak mendapat keredaan Allah s. wt.