Make your own free website on Tripod.com

Ayat 75 Surah an-Nisa'

 

TAFSIRAN SEBENAR

TAFSIRAN PAS

Dan apakah yang menghalang kamu (maka kamu) tidak mahu berperang pada jalan Allah (untuk menegakkan agama Islam) dan (untuk menyelamaatkan) orang yang tertindas dari kaum lelaki, perempuan dan kanak-kanak, iaitu mereka yang selalu (berdoa dengan) berkata: "Wahai Tuhan kami!  Keluarkanlah kami dari negeri (Mekah) ini, yang penduduknya (kaum kafir musyrik) yang zalim dan jadikanlah bagi kami dari pihak-Mu seorang pemimpim yang mengawal (keselamatan agama kami) dan jadikanlah bagi kami dari pihak-Mu seorang pemimpin yang membela kami (dari ancaman musuh)".

Kenapakah orang-orang Islam di Malaysia tidak mahu berjihad dijalan Allah untuk menyelamatkan orang-orang Islam yang ditindas oleh kerajaan Barisan Nasional (dari segi hukum Islam dan harakah Islamiah)