Make your own free website on Tripod.com

Ayat 19 Surah at-Taubah

 

TAFSIRAN SEBENAR

TAFSIRAN PAS

Adakah kamu sifatkan hanya perbuatan memberi minum kepada orang yang mengerjakan Haji dan (hanya perbuatan) memakmurkan Masjid al-Haram itu sama seperti orang yang beriman kepada Allah dan hari Akhirat serta berjihad pada jalan Allah?  Mereka (yang bersifat demikian) tidak sama disisi Allah dan Allah tidak memberi hidayah petunjuk kepada kaum yang zalim.

Orang-orang UMNO berbangga kerana melaluinyalah orang-orang dapat menunaikan haji.  Dalam ayat ini Allah menyatakan ada orang pada zaman dahulu telah memberi minum orang mengerjakan Haji serta membina Masjid al-Haram tetapi mereka tidak berjihad di jalan Allah, lalu Allah menganggap mereka zalim. Oleh yang demikian, mereka yang berjihad dijalan Allah kini ialah orang PAS sebab itu Allah akan memberi petunjuk kepada orang-rang PAS.