Make your own free website on Tripod.com

ISLAM DAN PERPADUAN ISLAM

Melalui setiap sendi ajarannya, Islam membentuk penganutnya supaya menjadi umat yang yang bersatu.  Mereka bukan sahaja beriman dengan tuhan yang satu, tetapi juga berpegang dengan kitab yang satu, melakukan ibadah yang satu menghadap ke arah satu kiblat, mengikut manhaj atau  method yang satu dan menuju ke arah matlamat yang satu.

Ajaran yang ditujukan untuk memupuk perpaduan di kalangan masyarakat begitu banyak sekali dapat kita temui dalam Quran dan Hadis. AI-Quran memperakui persaudaraan sejagat di kalangan penganut lslam. "Sesungguhnya orang-orang mukmim itu adalah bersaudara.". (Surah AI-Hujurat, ayat 10).  Mereka wajib mensyukuri nikmat perpaduan ini dengan  berpegang teguh dengan 'tali' yang menghubungkan antara mereka dengan Allah, iaitu kitabNya:  "Hendaklah kamu sekelian berpegang dengan 'tali Allah (kitab Allah) dan jangan berpecah-pecah; dan ingatlah nikmat Allah kepada kamu sekelian, ketika mana kamu bermusuhan, lalu Allah jinakkan antara hati-hati kamu, maka dengan nikmatnya kamu jadi bersaudara." (Surah Ali Imran, ayat 103).

Dalam masa yang sama, sebarang bentuk perpecahan adalah dilarang keras, kerana ia merupakan langkah ke arah kelemahan dan kehancuran umat. "Dan janganlah kamu bersengketa, kerana dengan persengketaan akan menyebabkan kamu hilang kekuatan kamu." (Surah Al-Anfal, ayat 46). Sebarang persengketaan yang timbul di kalangan masyarakat Islam, wajiblah dicari jalan perdamaian, sekalipun dengan menggunakan kekuatan jika perlu bagi memastikan perpaduan umat tidak terjejas. Malah kewajipan mengusahakan perdamaian di kalangan umat Islam tidak kurang darjatnya dari ibadat-ibadat utama seperti sembahyang, seperti yang dinyatakan dalam sebuah hadis yang bermaksud:

"Mahukah aku memberitahu kamu amalan yang lebih afdal dari sembahyang, puasa dan sedekah, iaitu mendamaikan antara dua golongan yang bersengketa; kerana kerosakan hubungan di kalangan umat Islam boleh membinasakan."  Sekalipun dusta adalah satu akhlak yang dicela dalam Islam tetapi memandangkan perpaduan merupakan kewajipan yang penting ia dibenar dalam usaha mewujudkan perdamaian seperti yang dinyatakan hadis yang bermaksud: " Bukanlah pendusta orang yang mendamaikan di antara manusia; lalu ia menyampaikan perkara yang baik.

Ini tidak menghairankan kerana Rasulullah S.A.W amat mementingkan perpaduan di kalangan umatnya dan melarang perpecahan di dalam banyak Hadis-hadisnya seperti: "Jemaah itu adalah rahmat dan perpaduan itu adalah azab, sesiapa yang memecahkan perpaduan, maka ia bukanlah dari golongan kita." "Pertolongan Allah adalah berada bersama jemaah (kumpulan terbesar)", "Janganlah kamu bersengketa; kerana umat sebelum kamu telah bersengketa lalu mereka binasa."

Pelajaran secara amali mengenai perpaduan ummah ini telah ditunjukkan oleh Rasulullah S.A.W dalam peristiwa Hijrah. Antara usaha-usaha awal yang baginda jalankan setibanya di Madinah ialah membina masjid, mempersaudarakan antara Muhajrin dan Ansar, dan membentuk Piagam Madinah sebagai asas kepada pembentukan ummah yang bersatu dan negara Islam yang sedang dibina oleh Rasulullah. Setiap gejala yang boleh membawa kepada perpecahan masyarakat tidaklah boleh dipandang ringan. la ibarat bunga-bunga api yang kelihatan kecil, tetapi jika dibiarkan boleh membakar umat.

Dalam rangka memperjuangkan keagungan Islam, perpaduan umat umat adalah merupakan perkara asas.  Tanpa perpaduan, matlamat dan ciri-ciri menegakkan Islam tidak mungkin dapat ditegakkan. Hakikat ini jelas dapat dilihat dalam sejarah perjuangan Rasulullah S.A.W sebagai ikutan terbaik (uswah hasanah) bagi kita umat Islam. Malah tanpa perpaduan, kita bukan sahaja tidak dapat mencapai apa yang belum dicapai, tetapi yang telah berada dalam genggaman juga akan berciciran. Setelah Saidina Ali dilantik menjadi khalifah selepas syahidnya Saidina Othman ekoran daripada kekacauan yang ditimbulkan oleh golongan pelampau, para sahabat menuntut khalifah melaksanakan had terhadap pembunuh-pembunuh Saidina Othman. Syaidina Ali memberi jawapan bahawa dalam keadaan kekacauan  dan perpecahan umat seperti sekarang, beliau tidak mampu melaksanakannya. Beliau meminta tempoh untuk memulihkan keadaan dan memperkukuhkan kekuasaan sebelum dapat menjalankan qisas terhadap pembunuh-pembunuh Saidina Othman.  Ini dengan jelasnya menunjukkan bahawa perpecahan umat boleh menjejaskan perlaksanaan syariat yang sedang berjalan dalam sebuah negara yang kekuasaan  seluruh di tangan Umat Islam.

Kalau perpecahan umat boleh menjejaskan perlaksanaan syariat yang sedang berkuatkuasa dalam sebuah negara yang kekuasaan seluruhnya berada di tangan umat Islam, maka bagaimana pula halnya dalam negara yang mewarisi sistem penjajahan sejak ratusan tahun dalam mana syariat tidak dijalankan disamping penjajahan pemikiran dan kekuasaan pula berbelah bagi antara Islam dan bukan Islam ? Jawapannya sudah tentu bahawa  dalam suasana begini perpaduan amat lebih diperlukan.

Dalam rangka mewujudkan perpaduan umat, barangkali kata-kata hikmat daripada Saidina Hasan bin Ali R.A ketika menyeru pengikut-pengikutnya bersatu di bawah kepimpinan Muawiyah, boleh dijadikan bahan renungan : "Sesungguhnya apa yang kamu sekelian tidak suka dalam berjemaah (bersatu) adalah lebih baik dari apa yang kamu suka dalam berpecah."