Make your own free website on Tripod.com

MALU

 

Antara sifat yang sangat dipertahankan oleh Islam ia mempunyai kaitan yang rapat dengan iman, ialah sifat malu.  Orang yang suka menggunakan perkataan yang lucah dan keji mencerminkan ketandusan sifat tersebut dalam dirinya.  Sabda Nabi S.A.W. (maksudnya): "Malu itu sebahagian daripada iman, dan iman itu dalam syurga; manakala kelucahan adalah daripada perangai yang kasar (al-jafa'), dan perangai yang kasar itu dalam neraka" (al-Bukhari dan al-Baihaqi).  Memandangkan pentingnya menjaga lidah daripada menuturkan kata-kata yang keji, kerana ia mempunyai kaitan yang rapat dengan iman, Rasulullah melarang umatnya memaki sekalipun terhadap syaitan. Abu al-Malih menceritakan daripada seorang Sahabat katanya: Satu ketika aku menaiki kuda bersama Rasulullah S.A.W.; tiba-tiba kudanya tergelincir, Ialu aku berkata: "Celaka syaitan".  Rasulullah S.A.W. bersabda: "Jangan kamu berkata: Celaka syaitan; kerana jika kamu berkata begitu syaitan akan membesar hingga menjadi sebesar rumah.  Sebaliknya katakanlah: Bismillah; jika kamu berkata demikian syaitan akan mengecil hingga menjadi sebesar Ialat" (Abu Daud).  Dalam sebuah Hadis yang lain Rasulullah bersabda: "Janganlah kamu maki syaitan, tetapi hendaklah kamu mohon perlindungan Allah daripada kejahatannya" (lihat al-Suyuti, al-Jaami' al-Soghir).

 

Daripada nas-nas yang dipaparkan di atas jelas menunjukkan bahawa memaki dan mengucapkan kata-kata yang kotor dan lucah adalah perbuatan yang sangat dilarang dalam Islam.  Dan saya berpendapat apa yang dipaparkan itu sudah memadai bagi mereka yang ingin mencari kebenaran semata-mata untuk menentukan pendiriannya.