Make your own free website on Tripod.com

JAMAAH ISLAMIAH (PARTI ALLAH)

 

Tidak boleh dinafikan bahawa Allah SWT dengan secara jelas dan tegas memperkenalkan Jemaah Islamiah dan Islam telah menetapkan dan mengarahkan umatnya agar memasuki Jemaah ini jikalau ianya benar-benar wujud.

 

Firman Allah SWT didalam AlQuran yang bermaksud:

"Sesungguhnya penolong kamu hanyalah Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman, yang mendirikan shalat dan menunaikan zakat, seraya mereka tunduk (kepada Allah)." (al-Maidah 5:55)

 

"Dan barangsiapa mengambil Allah, Rasul-Nya dan orang-orang yang beriman menjadi penolongnya, maka sesungguhnya pengikut (agama) Allah (iaitu orang yang menjadikan Allah, Rasulnya dan orang-orang yang beriman sebagai penolongnya) itulah yang pasti menang." (al-Maidah 5:56)

 

Allah berfirman lagi dalam AlQuran yang bermaksud:

"Kamu tak akan mendapati kaum yang beriman pada Allah dan hari akhirat, saling berkasih-sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, sekalipun orang-orang itu bapak-bapak, atau anak-anak atau saudara-saudara ataupun keluarga mereka. Meraka itulah orang-orang yang telah menanamkan keimanan dalam hati mereka dan menguatkan mereka dengan pertolongan (yang diamksudkan dengan pertolongan ialah kemahuan batin, kebersihan hati, kemenangan terhadap musuh dan lain-lain) yang datang daripada-Nya. Dan dimasukan-Nya mereka ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Allah ridha terhadap mereka, dan merekapun merasa puas terhadap (limpahan rahmat)-Nya. Mereka itulah golongan Allah. Ketahuilah, bahwa sesungguhnya hizbullah itu adalah golongan yang beruntung." (al-Mujadalah 58:22)